பதவி வெற்றிடங்கள் (Urgent) - Institute for Agro-Technology and Rural Sciences, கொழும்பு பல்கலைக்கழகம்


கொழும்பு பல்கலைக்கழகத்தின் Institute for Agro-Technology and Rural Sciences இல் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

Job Vacancies / பதவி வெற்றிடங்கள்:

- Temporary Demonstrator (English)
- Visiting Lecturer (English)
- Visiting Instructor (English)

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 26.01.2020

முழு விபரம்:

Source - Sunday Observer (2020.01.12)
Previous Post Next Post