பதவி வெற்றிடம் - லங்கா சதொச


லங்கா சதொசவில் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடத்திற்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

Job Vacancy / பதவி வெற்றிடம்:

- Deputy General Manager (HR & Administration)

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 2020.03.04

முழு விபரம்:

Source - Daily News (2020.02.25)
Previous Post Next Post