பதவி வெற்றிடங்கள் - இலங்கை மின்சார (தனியார்) கம்பெனி


இலங்கை மின்சார (தனியார்) கம்பெனி இல் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

Job Vacancies / பதவி வெற்றிடங்கள்:

- Senior Internal Auditor.
- Internal Auditor.
- Administration Executive.
- Maintenance Engineer.
- Technical Officer (Civil).

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 2020.03.04

முழு விபரம்:

Source - Sunday Observer (2020.02.23)
Previous Post Next Post