பதவி வெற்றிடங்கள் - தேசிய சேமிப்பு வங்கி


தேசிய சேமிப்பு வங்கியில் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

Job Vacancies / பதவி வெற்றிடங்கள்:

- Information Security Engineer.
- Assistant Manager.
- Data Centre Executive

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 2020.03.13

முழு விபரம்:Source - Daily News (2020.02.25)
Previous Post Next Post