பதவி வெற்றிடம் - இலங்கைப் பாராளுமன்றம்


இலங்கைப் பாராளுமன்றத்தில் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடத்திற்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

Job Vacancy / பதவி வெற்றிடம்:

- உதவிப் பணிப்பாளர் (நிருவாகம்) பதவி (ஒப்பந்த அடிப்படையில்)

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 24.02.2020

இப்பதவி வெற்றிடம் பற்றிய முழு விபரங்களையும் விண்ணப்பப் படிவத்தினையும் அரச வர்த்தமானியில் பெற்றுக்கொள்ள இங்கே அழுத்துங்கள்.

Source - Government Gazette (2020.02.07)

Previous Post Next Post