பதவி வெற்றிடங்கள் - ஸ்ரீ லங்கன் விமான சேவை


ஸ்ரீ லங்கன் விமான சேவையில் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

Job Vacancies / பதவி வெற்றிடங்கள்:

- Engineering Systems Analysis Executive (Materials & Supply Chain Management, Engineering & Maintenance).
- Nurse.

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 2020.02.27

முழு விபரம்:


Source - www.srilankan.com
Previous Post Next Post