பதவி வெற்றிடங்கள் - University Colleges, University of Vocational Technology.


University of Vocational Technology இல் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

Job Vacancies / பதவி வெற்றிடங்கள்:

- Lecturer.
- Demonstrator.
- Instructor.

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 16.02.2020

முழு விபரம்:

Source - Sunday Observer (2020.02.02)
Previous Post Next Post