பதவி வெற்றிடங்கள் - இலங்கை விமானப் படை


இலங்கை விமானப் படையில் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

Job Vacancies / பதவி வெற்றிடங்கள்:

- Air Force Officer Vacancies

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 20.03.2020

முழு விபரம்:

Source - Daily News (2020.03.04)
Previous Post Next Post