பதவி வெற்றிடங்கள் - விமான நிலையம் மற்றும் விமான சேவைகள் இலங்கை நிறுவனம்


விமான நிலையம் மற்றும் விமான சேவைகள் இலங்கை நிறுவனத்தில் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

Job Vacancies / பதவி வெற்றிடங்கள்: 

- Fire & Rescue Trainee

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 2020.03.17

முழு விபரம்:

Source - airport.lk
Previous Post Next Post