சாரதி - விமானநிலையம் மற்றும் விமான சேவைகள் (இலங்கை) நிறுவனம்.


விமானநிலையம் மற்றும் விமான சேவைகள் (இலங்கை) நிறுவனத்தில் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

Job Vacancies / பதவி வெற்றிடங்கள்:

- சாரதி (Driver)

Application Form - விண்ணப்பப் படிவம்

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 2020.03.16

முழு விபரம்:

Source - www.airport.lk
Previous Post Next Post