பதவி வெற்றிடம் - இலங்கை கடற்றொழில் கூட்டுத்தாபனம்


இலங்கை கடற்றொழில் கூட்டுத்தாபனத்தில் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடத்திற்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

Job Vacancy / பதவி வெற்றிடம்:

- Deputy General Manager

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 2020.03.10

முழு விபரம்:

Source - Daily News (2020.03.02)
Previous Post Next Post