பதவி வெற்றிடம் - கூட்டு ஆதன முகாமைத்துவ அதிகார சபை


கூட்டு ஆதன முகாமைத்துவ அதிகார சபையில் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

Job Vacancy / பதவி வெற்றிடம்:

- General Manager
பொது முகாமையாளர்

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 2020.03.16

முழு விபரம்:

Source - Sunday Observer (2020.03.01)
Previous Post Next Post