அதி விஷேட வர்த்தமானி அறிவித்தல் - 2020.03.17


அதி விஷேட வர்த்தமானி அறிவித்தல் (2020.03.17) மூலம் விலை விலை குறைக்கப்பட மைசூர் பருப்பு, பெரிய வெங்காயம், தகரத்தில் அடைக்கப்பட்ட மீன் என்பவற்றின் ஆகக் கூடிய சில்லறை விலை பற்றிய விபரங்கள் வெளியாகியுள்ளன.

أحدث أقدم