விரிவுரையாளர், சிரேஷ்ட விரிவுரையாளர் - இலங்கை மொரட்டுவ பல்கலைக்கழகம்


இலங்கை மொரட்டுவ பல்கலைக்கழகத்தில் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

Job Vacancies / பதவி வெற்றிடங்கள்: 

- விரிவுரையாளர்.
- சிரேஷ்ட விரிவுரையாளர்.

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 2020.03.27

முழு விபரம்:

Source - Sunday Observer (2020.03.01)
Previous Post Next Post