ஆங்கில மொழி சான்றிதழ் / டிப்ளோமா / உயர் டிப்ளோமா கற்கைநெறிகள் - Department of English Language Teaching : இலங்கை ருஹுனு பல்கலைக்கழகம்


இலங்கை ருஹுனு பல்கலைக்கழகம் நடாத்தும் பின்வரும் கற்கைநெறிகளுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

கற்கைநெறிகள் / Course of Studies:

- Certificate in English.
- Advance Certificate in English.
- Diploma in English.
- Higher Diploma in English.

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 15.03.2020

முழு விபரம்:

Source - Sunday Observer (2020.02.23)
Previous Post Next Post