திறந்த போட்டிப் பரீட்சை - Investigation Officer


மேல் மாகாண அரசாங்க சேவை ஆணைக்குழுவில் நிலவும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு ஆட்சேர்ப்பு செய்வதற்கான திறந்த போட்டிப் பரீட்சை.

Job Vacancies / பதவி வெற்றிடங்கள்: 

- Investigation Officer

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 2020.04.06

முழு விபரம்:


Source - Government Gazette (2020.03.06)
أحدث أقدم