பதவி வெற்றிடங்கள் - இலங்கை மத்திய வங்கி (Central Bank of Sri Lanka)


இலங்கை மத்திய வங்கியில் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.
 
Job Vacancies / பதவி வெற்றிடங்கள்: 

- Director / Security Services Department

- Fintech Development Officer

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 2020.08.31
 
முழு விபரம்:


Source - Sunday Observer (2020.08.16)
Previous Post Next Post