அரசாங்க பாடசாலை ஆசிரியர் பதவி வெற்றிடங்கள் - Government School Teacher Vacancies | சப்ரகமுவ மாகாண சபை - Sabaragamuwa Provincial Council


சப்ரகமுவ மாகாண சபையின் (Sabaragamuwa Provincial Council) சிங்கள மற்றும் தமிழ் மொழிமூல பாடசாலைகளில் நிலவும் ஆசிரியர் பதவி வெற்றிடங்களுக்கான போட்டிப் பரீட்சைக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 2020.09.30
 
முழு விபரம்:


Source - Daily News (2020.08.28)
Previous Post Next Post