பதவி வெற்றிடங்கள் - கைத்தொழில் தொழில்நுட்ப நிறுவனம் (Industrial Technology Institute)


கைத்தொழில் தொழில்நுட்ப நிறுவனத்தில் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.
 
Job Vacancies / பதவி வெற்றிடங்கள்: 

- Principal Research Scientist.
- Institute Secretary.
- Internal Auditor.
- Research Scientist.
- Administrative Officer.
- Internal Audit Officer.

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 2020.09.04
 
முழு விபரம்:

Source - Daily News (2020.08.21)
Previous Post Next Post