பதவி வெற்றிடம் - யாழ்ப்பாணம் சர்வதேச விமான நிலையம் (Jaffna International Airport)


யாழ்ப்பாணம் சர்வதேச விமான நிலையத்தில் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.
 
Job Vacancy / பதவி வெற்றிடம்:

- Post of Assistant Operation Manager

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 09.11.2020
 
முழு விபரம்:

Source - Sunday Observer (2020.08.30)
Previous Post Next Post