பதவி வெற்றிடங்கள் - சுகாதார மற்றும் சுதேச வைத்திய சேவைகள் அமைச்சு (Ministry of Health & Indigenous Medical Services)


சுகாதார மற்றும் சுதேச வைத்திய சேவைகள் அமைச்சில் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.
 
Job Vacancy / பதவி வெற்றிடம்:

- Project Engineer

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 2020-08-16
 
முழு விபரம்:

Source - Sunday Observer (2020.08.02)
Previous Post Next Post