பதவி வெற்றிடம் - சுகாதார அமைச்சு (Ministry of Health)


சுகாதார அமைச்சில் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.
 
Job Vacancy / பதவி வெற்றிடம்:

- Nurse

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 30.08.2020
 
முழு விபரம்:

Source - Sunday Observer (2020.08.16)
Previous Post Next Post