பகுதி நேர இணையவழி வேலைவாய்ப்பிற்கான இலவச பயிற்சி நெறிகள் - SVN Pvt Ltd


முற்றிலும் இலவசமாக நடைபெறும் பகுதி நேர இணையவழி வேலைவாய்ப்பிற்கான பயிற்சி நெறிகள்.

அரசாங்க அனுமதி பெற்ற SVN Pvt Ltd மூலம் முற்றிலும் இலவசமாக நடைபெறும் பகுதி நேர இணையவழி வேலைவாய்ப்பிற்கான பயிற்சி நெறிகளில் இணைந்துகொள்ள விரும்புபவர்களிடம் இருந்து விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

முழு விபரங்களுக்கு  +94 76 284 5431 எனும் இலக்கத்தை WhatsApp ஊடாக தொடர்புகொள்ளுங்கள் அல்லது பின்வரும் WhatsApp Link ஊடாக தொடர்புகொள்ளுங்கள்.


விபரம்:Previous Post Next Post