பதவி வெற்றிடங்கள் - யாழ்ப்பாணப் பல்கலைக்கழகம் (University of Jaffna)


யாழ்ப்பாணப் பல்கலைக்கழகத்தில் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.
 
Job Vacancies / பதவி வெற்றிடங்கள்: 

- விரிவுரையாளர் 
(Lecturer)

- சிரேஷ்ட விரிவுரையாளர்
(Senior Lecturer)

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 2020.09.25
 
முழு விபரம்:

Source - Daily News (2020.08.26)
Previous Post Next Post