முகாமைத்துவ உதவியாளர் - கல்வி அமைச்சு | Ministry of Education Vacancies


கல்வி அமைச்சில் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.
 
Job Vacancies / பதவி வெற்றிடங்கள்: 

- Management Assistant.
- Project ICT Officer.

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 2020.09.08
 
முழு விபரம்:

Source - Daily News (2020.08.31)
Previous Post Next Post