பதவி வெற்றிடங்கள் - நீர்ப்பாசன அமைச்சு (Ministry of Irrigation Vacancies)


நீர்ப்பாசன அமைச்சில் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

Job Vacancies / பதவி வெற்றிடங்கள்: 

- Project Engineer 
- Communication & Information Technology Assistant.

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 2020.10.05
 
முழு விபரம்:

Source - Sunday Observer (2020.09.20)
Previous Post Next Post