பதவி வெற்றிடங்கள் - இலங்கை மின்சார தனியார் நிறுவனம் (Vacancies at Lanka Electricity Company (Pvt) Ltd)


இலங்கை மின்சார தனியார் நிறுவனத்தில் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.
 
Job Vacancies / பதவி வெற்றிடங்கள்: 

- Senior Financial Accountant.
- Financial Accountant.
- Accountant.
- Accounts Assistant.

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 2020.09.21
 
முழு விபரம்:

Source - Daily News (2020.09.10)
Previous Post Next Post