பதவி வெற்றிடங்கள் - கமத்தொழில் அமைச்சு | Ministry of Agriculture Vacancies


கமத்தொழில் அமைச்சில் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.
 
Job Vacancies / பதவி வெற்றிடங்கள்: 

- Management Assistant.
- Monitoring & Evaluation Specialist.

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 2020-11-10
 
முழு விபரம்:

Source - Daily News (2020.10.26)
Previous Post Next Post