பதவி வெற்றிடம் - நீர் வழங்கல் அமைச்சு (Ministry of Water Supply Vacancies)


நீர் வழங்கல் அமைச்சில் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.
 
Job Vacancy / பதவி வெற்றிடம்:

- Engineering Assistant

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 2020.10.18
 
முழு விபரம்:

Source - Daily News (2020.10.02)
Previous Post Next Post