பதவி வெற்றிடங்கள் - ஸ்ரீலங்கா டெலிகொம் | Sri Lanka Telecom Vacancies


ஸ்ரீலங்கா டெலிகொம் நிறுவனத்தில் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.
 
Job Vacancies / பதவி வெற்றிடங்கள்: 

- Accountant.
- Marketing Officer.
- Telecommunication Technical Officer.
- IT & Network Officer/Software Developer.
- Engineer.

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 2020.11.04
 
முழு விபரம்:

Source - Sunday Observer (2020.10.25)
Previous Post Next Post