பதவி வெற்றிடங்கள் - நீர்ப்பாசன அமைச்சு | Ministry of Irrigation Vacancies


நீர்ப்பாசன அமைச்சில் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.
 
Job Vacancies / பதவி வெற்றிடங்கள்: 

- Project Secretary.
- Project Consultant.
- Deputy Program Director.
- Project Director. 

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 2020.11.16
 
முழு விபரம்:

Source - Daily News (2020.11.02)
Previous Post Next Post