பதவி வெற்றிடங்கள் - துறைமுகங்கள் மற்றும் கப்பற்றுறை அமைச்சு | Ministry of Ports & Shipping Vacancies


துறைமுகங்கள் மற்றும் கப்பற்றுறை அமைச்சின் Ceylon Shipping Corporation Ltd இல் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.
 
Job Vacancies / பதவி வெற்றிடங்கள்: 

- General Manager.
- Deputy General Manager.

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 2020.11.14
 
முழு விபரம்:

Source - Sunday Observer (2020.11.01)
Previous Post Next Post