திறந்த போட்டிப்பரீட்சை - பயிற்றப்பட்ட ஆசிரியர், தரம் III

கிழக்கு மாகாண பொதுச்சேவையின் நன்னடதத்தை மற்றும் சிறுவர் பராமரிப்பு சேவைத் திணைக்களத்தின் பயிற்றப்பட்ட ஆசிரியர், தரம் III பதவிக்கு ஆட்சேர்ப்பு செய்வதற்கான திறந்த போட்டிப்பரிட்சை – 2017

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி : 25.07.2017

முழு விபரம்:

மேலதிக விபரங்கள்: Click Here


Previous Post Next Post