புதிய கற்கைநெறிகள் - இலங்கை ஜேர்மன் தொழிநுட்ப பயிற்சி நிறுவனம்..!


புதிய கற்கைநெறிகள் - Ceylon German Technical Training Institute..!

இலங்கை ஜேர்மன் தொழிநுட்ப பயிற்சி நிறுவனதின் பகுதிநேர மற்றும் வார இறுதி பாடநெறிகளுக்கான விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி : 30.09.2017

முழு விபரம்:


Source : Sunday Observer (10.09.2017)

Previous Post Next Post