MBA in HRM - இலங்கை திறந்த பல்கலைக்கழகம்.


இலங்கை திறந்த பல்கலைக்கழகத்தினால் வழங்கப்படும் மேற்படி பட்டப்படிப்பு கற்கைநெறிக்காக விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 23.10.2017

முழு விபரம்:


Source : Sunday Observer (2017.10.22)

Previous Post Next Post