பதவி வெற்றிடங்கள் - ஸ்ரீ ஜெயவர்தனபுர பல்கலைக்கழகம்.


பதவி வெற்றிடங்கள் - ஸ்ரீ ஜெயவர்தனபுர பல்கலைக்கழகம்.

ஸ்ரீ ஜெயவர்தனபுர பல்கலைக்கழகத்தில் நிலவும் பல்வேறு பதவி வெற்றிடங்களுக்கான விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி : 03.09.2018

முழு விபரம்:

Multiple Vacancies at Faculty of Applied Sciences and Faculty of  Technology.

Application forms and further particulars could be downloaded from the university website. 
Dully completed applications should be forwarded under registered cover indicating the post applied for on the top left-hand corner of the envelope to reach the Deputy Registrar through the given address.


Source: Sunday Observer (2018.08.19)Previous Post Next Post