பதவி வெற்றிடங்கள் - Ministry of Industry & Commerce.


கைத்தொழில் மற்றும் வணிக அமைச்சில் நிலவும் பின்வரும் வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

- Management Assistant.
- Development Assistant.
- Financial Assistant.
- Administrative Assistant.
- Technical Assistant.
- Project Secretary.
- Deputy Project Director.
- Engineer.
- Assistant Director.
- Driver.

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 2018-08-27

முழு விபரம்:

Source: Daily News (2017.08.14)

Previous Post Next Post