திறந்த போட்டிப் பரீட்சை - 2018 : ஆசிரியர் பதவி வெற்றிடங்கள் (சமயப் பாடங்கள்) | Teacher Vacancies (Religious Subjection) : கல்வி அமைச்சு


நாட்டிலுள்ள தேசிய மற்றும் மாகாணப் பாடசாலைகளில் சமயப்படங்களைக் கற்பிப்பதற்காக நிலவும் வெற்றிடங்களுக்கு இலங்கை ஆசிரியர் சேவையின் தரம் 3-II தரத்திற்கு தர்மாசிரியர் பரீட்சையில் சித்தியடைந்தோரை சேர்த்துக்கொள்ளும் திறந்த போட்டிப் பரீட்சை - 2018

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 28.09.2018




இது பற்றிய மேலதிக விபரங்கள் மற்றும் விண்ணப்பப் படிவத்தை அரச வர்த்தமானியில் பெற்றுக்கொள்ள இங்கே அழுத்தவும்.






Previous Post Next Post