பதவி வெற்றிடங்கள் - இலங்கை திறந்த பல்கலைக்கழகம் (OUSL)


இலங்கை திறந்த பல்கலைக்கழகத்தில் இல் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.
 
விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 2018-12-19

முழு விபரம்:

Source - Sunday Observer (2018.12.02
Previous Post Next Post