இல் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

Job Vacancies / பதவி வெற்றிடங்கள்:

- முகாமைத்துவ உதவியாளர்.
- அலுவலக உதவியாளர்

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 2019.03.08

முழு விபரம்:

Source - www.slbfe.lk (2019.02.23)
Previous Post Next Post