முகாமைத்துவ உதவியாளர் (Management Assistant) - பல்கலைக்கழக மானியங்கள் ஆணைக்குழு


பல்கலைக்கழக மானியங்கள் ஆணைக்குழுவில் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

Job Vacancies / பதவி வெற்றிடங்கள்:

- முகாமைத்துவ உதவியாளர் (Management Assistant)

சம்பள அளவு: 35,825/-

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 12 ஏப்ரல் 2019

முழு விபரம்:

Source - Sunday Observer (2019.03.24)
Previous Post Next Post