தற்காலிக விரிவுரையாளர் - University College of RathmalanaUniversity College of Rathmalana இல் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

Job Vacancies / பதவி வெற்றிடங்கள்:

- தற்காலிக விரிவுரையாளர்

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 31 மார்ச் 2019

முழு விபரம்:

Source - Daily News (2019.03.16)
Previous Post Next Post