கணக்காளர் (Accountant) - Petroleum Resources Development Secretariat


Petroleum Resources Development Secretariat இல் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

Job Vacancies / பதவி வெற்றிடங்கள்:

- கணக்காளர் | Accountant (Contract Basis)

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 14.06.2019

முழு விபரம்:


Source - Sunday Observer (2019.06.02)
Previous Post Next Post