Graduate Translator (Tamil/English) - பல்கலைக்கழக மானியங்கள் ஆணைக்குழு


பல்கலைக்கழக மானியங்கள் ஆணைக்குழுவில் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

Job Vacancies / பதவி வெற்றிடங்கள்:

 Graduate Translator (Tamil/English)

பட்டதாரி மொழிபெயர்ப்பாளர் (தமிழ்/ஆங்கிலம்)

சம்பள அளவு: 54,765/-

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 2019 செப்டம்பர் 14

முழு விபரம்:


Source: www.ugc.ac.lk

Previous Post Next Post