தொழிலாளர் (134 அரச பதவி வெற்றிடங்கள்) - வடக்கு மாகாணம் (Northern Province Vacancies)


வடக்கு மாகாண நீர்ப்பாசனத் திணைக்களம் மற்றும் வடக்கு மாகாண கால்நடை உற்பத்திச் சுகாதாரத் திணைக்களத்தில் நிலவும் 134 பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

Job Vacancies / பதவி வெற்றிடங்கள்:

- தொழிலாளர் தரம் III (தேர்ச்சியற்ற)

கல்வித் தகைமை: தரம் 8

சம்பள அளவு: 36,410/-

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 2019.10.04

முழு விபரம்:

வடக்கு மாகாண நீர்ப்பாசனத் திணைக்களத்தின் ஆரம்ப மட்ட (தேர்ச்சியற்ற) தொழிலாளர் தரம் III பதவிக்கு ஆட்சேர்ப்புச் செய்வதற்கான விண்ணப்பங்கள் கோரல் - 2019

மேலதிக விபரங்களுக்கு இங்கே அழுத்துங்கள்.வடக்கு மாகாண கால்நடை உற்பத்திச் சுகாதாரத் திணைக்களத்தின் ஆரம்ப மட்ட (தேர்ச்சியற்ற) தொழிலாளர் தரம் III பதவிக்கு ஆட்சேர்ப்புச் செய்வதற்கான விண்ணப்பங்கள் கோரல் - 2019

மேலதிக விபரங்களுக்கு இங்கே அழுத்துங்கள்.


Previous Post Next Post