அலுவலக உதவியாளர், நூலக உதவியாளர், சுகாதார தொழிலாளி, காவலாளி, வேலை / களத் தொழிலாளி - பேருவளை பிரதேச சபை (Beruwala Pradeshiya Sabha)


பேருவளை பிரதேச சபையில் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

Job Vacancies / பதவி வெற்றிடங்கள்:

- அலுவலக உதவியாளர்.
Office Work Assistant
சம்பள அளவு: 36,410/-
கல்வித் தகைமை: G.C.E. O/L

- வேலை / களத் தொழிலாளி.
Work/Field Labourer
சம்பள அளவு: 36,410/-
கல்வித் தகைமை: தரம் 8

- நூலக உதவியாளர்.
Library Assistant
சம்பள அளவு: 36,410/-
கல்வித் தகைமை: G.C.E. O/L

- சுகாதார தொழிலாளி.
Health Labourer
சம்பள அளவு: 36,410/-
கல்வித் தகைமை: தரம் 8

- காவலாளி.
Watchman
சம்பள அளவு: 36,410/-
கல்வித் தகைமை: G.C.E. O/L

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 2019.10.14

முழு விபரம்:

Source - அரச வர்த்தமானி (2019.09.12)

Previous Post Next Post