Water Work Labourer, Water Supply Labourer, Water Work Helper - பாத தும்பர பிரதேச சபை


பாத தும்பர பிரதேச சபையில் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

Job Vacancies / பதவி வெற்றிடங்கள்:

- Water Work Labourer.
சம்பள அளவு: 38,990/-

- Water Supply Labourer.
சம்பள அளவு: 36,410/-

- Water Work Helper.
சம்பள அளவு: 36,410/-

கல்வித் தகைமை: G.C.E O/L

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 2019.10.11

முழு விபரம்:
Source - Government Gazette (2019.09.12)
Previous Post Next Post