இலங்கை மாணவர்களுக்கான புலமைப்பரிசில் - மாலைத்தீவு | UNDERGRADUATE SCHOLARSHIPS OFFERED BY THE REPUBLIC OF MALDIVES


மாலைத்தீவு அரசாங்கத்தினால் இலங்கை மாணவர்களுக்கு வழங்கப்படும் புலமைப்பரிசில்களுக்கு உயர் கல்வி அமைச்சினால் விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

Applications are invited from eligible Sri Lankans for the award of 01 undergraduate scholarship offered by the Republic of Maldives under "SAARC Chairs, Fellowships and Scholarship Scheme" for the academic year 2020/21.

புலமைப்பரிசில் வழங்கப்படும் பட்டப்படிப்பு கற்கைநெறிகள்:
  • Bachelor of International Tourism Management
  • Bachelor of International Hospitality Management
  • Bachelor of Science in Culinary Arts Management
  • Bachelor of Accounting and Finance
  • Bachelor of Human Resource Management
  • Bachelor of Business
  • Bachelor of Marketing
விண்னப்ப முடிவுத் திகதி: 20.12.2019


முழு விபரம்:Source - mohe.gov.lk
Previous Post Next Post