சிங்களவர் அல்லாதர்வர்களுக்கான சிங்கள மொழி டிப்ளோமா - களனிப் பல்கலைக்கழகம்..!

Image result for sinhala language

சிங்களவர் அல்லாதர்வர்களுக்கான சிங்கள மொழி டிப்ளோமா - இலங்கை களனிப் பல்கலைக்கழகம்..!

களனிப் பல்கலைக்கழக சிங்கள பிரிவினால் நடாத்தப்படும் சிங்கள மொழி டிப்ளோமா கற்கைநெறிக்கான விண்ணப்பங்கள் அழைக்கப்படுகின்றன. சிங்களவர்கள் அல்லாத விண்ணப்பதாரர்களுக்கு இக்கற்கைநெறி திறக்கப்பட்டுள்ளது.

முழு விபரம்:


Source: thinakaran.lk (01.08.2017)

Previous Post Next Post