திறந்த போட்டிப் பரீட்சை - ஆசிரியர் நியமனம் : கிழக்கு மாகாணம்..!

 
திறந்த போட்டிப் பரீட்சை - பட்டதாரி ஆசிரியர் நியமனம் : கிழக்கு மாகாணம்..!

கிழக்கு மாகாணப் பாடசாலைகளில் நிலவுகின்ற ஆசிரியர் வெற்றிடங்களுக்காக இலங்கை ஆசிரியர் சேவை, தரம் 3-I (அ)க்கு மாவட்ட ரீதியாக பட்டதாரிகளை ஆட்சேர்ப்பு செய்வதற்கான திறந்த போட்டிப்பரீட்சை - 2017.

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி : 2017.08.21

முழு விபரம்:
Direct link : https://drive.google.com/open?id=0ByKSWvAkQCc7T1RpYWk5Y21RTEk

திருத்தம் Direct link : https://drive.google.com/open?id=0ByKSWvAkQCc7dXMtSG9BR1R1Rms

Source: http://ep.gov.lk

Previous Post Next Post